Kácení stromů, odstranění náletových dřevin, frézování pařezů

Všechno má svůj konec. To platí také u keřů a stromů. Ať už se jedná o dlouhověké či krátkověké dřeviny, všechny se musí časem pokácet a nahradit novými jedinci. Někdy je prostor pro kácení velký a bezpečný, jindy strom roste hned vedle domu a  kácení se musí provést postupně a velmi opatrně.

V takovém případě provádíme kácení z plošiny, nebo lezeckou technikou, dle potřeby. Větve můžeme odvézt, nebo naštěpkovat, a vzniklá štěpka se může použít zpět do zahrady, kde plně nahradí mulčovací kůru.